Meestgestelde vragen

Wat zijn de Obligatie kenmerken?
  • Vast rendement
  • Looptijd naar keuze 1, 3 en 5 jaar
  • Minimale deelname € 2.000,-
  • Geen emissiekosten
  • Rendementsuitkering per kalenderkwartaal
  • Restitutie hoofdsom per einde looptijd
Hoe hoog is het rendement?
  • Bij een looptijd van 1 jaar ontvangt u 5% vast rendement per jaar
  • Bij een looptijd van 3 jaar ontvangt u 5,5% vast rendement per jaar
  • Bij een looptijd van 5 jaar ontvangt u 6% vast rendement per jaar
Krijg ik een eerste recht van hypotheek?

Ja, Bij Woon Kapitaal krijgt u een eerste recht van hypotheek ter hoogte van uw inleg. Toezichthouder hiervan is Stichting Obligatiehouders Woon Kapitaal.

Moet ik emissiekosten betalen?

Nee u hoeft geen emissiekosten te betalen.

Hoe verloopt de inschrijving?

U ontvangt per mail het inschrijfformulier van Woon Kapitaal. Deze dient u in te vullen en te retourneren, inclusief een kopie van een geldige ID-kaart, paspoort of rijbewijs. Dit mag per post of per mail. Zodra wij de gegevens hebben ontvangen krijgt u hier een bevestiging van.

Hoe verloopt de betaling aan Woon Kapitaal?

Zodra u het inschrijfformulier heeft geretourneerd aan Woon Kapitaal krijgt u hier een bevestiging van. U kunt nu de gelden overmaken naar Woon Kapitaal. Op het moment dat Woon Kapitaal het geld heeft ontvangen gaat de belegging van start. Ook hiervan krijgt u een bevestiging.

Kan ik ook direct online inschrijven?

Ja, u kunt direct online inschrijven op mijn.woonkapitaal.nl

Kan ik een persoonlijke afspraak maken bij Woon Kapitaal?

Ja, er kan een medewerker van Woon Kapitaal bij u thuis komen of u kunt een afspraak maken op het kantoor van Woon Kapitaal.

Waar investeer ik in?

U investeert rechtstreek in Woon Kapitaal B.V. Met de ingelegde gelden koopt Woon Kapitaal vastgoed aan binnen Nederland. Dit vastgoed is voor langere tijd verhuurd aan de verkopende partij (Sale & Lease back). Het geld dat in de stenen vast zit komt op deze manier vrij voor de verkoper, zonder dat deze de woning hoeft te verlaten. Omdat Woon Kapitaal de woning aankoopt in een verhuurde staat levert dit een aankoopkorting van ten minste 20% over de huidige marktwaarde op.

Wat is het aankoopbeleid van Woon Kapitaal?

Woon Kapitaal zal het aangeboden vastgoed allereerst onderwerpen aan de geldende selectieprocedure.  Waar bestaat deze selectieprocedure uit?

➢ Woning met een marktwaarde tot € 350.000,-
➢ Laag in het onderhoud
➢ Binnen Nederland
➢ Makkelijk te verkopen bij einde verhuurperiode
➢ Minimale huurtermijn 2 jaar
➢ Maximale huurtermijn 20 jaar
➢ Tenminste 30% van de hypotheekschuld is afgelost

De woningen die door de selectieprocedure komen worden vervolgens NWWI (Nederlands Woning Waarde Instituut) getaxeerd door NTS (Nationale Taxatie Service) om de huidige marktwaarde vast te stellen. Als de waarde is bepaald zal er een onderhoudskeuring en meerjarige onderhoudsplanning (MJOP) worden verricht door Perfectkeur. De koopovereenkomst en de huurovereenkomst kunnen nu worden opgesteld om vervolgens bij de notaris te passeren.

Is er toezicht op de Obligaties van Woon Kapitaal?

Ja, de activiteiten van Woon Kapitaal zijn dan wel vrijgesteld van de Wet op het financieel toezicht (Wft), maar op grond van de Wet handhaving consumentenbescherming (Whc) heeft de AFM wel de bevoegdheid om op te treden als er sprake is van oneerlijke handelspraktijken. De AFM kan op basis van de Whc handhavend optreden.

Wat houdt de AMF vrijstellingsvermelding in?

In Nederland houdt de AFM (Autoriteit Financiële Markten) toezicht op zowel de Wft (Wet op
het financieel toezicht) als de Whc (Wet handhaving consumentenbescherming).
De AFM vrijstellingsvermelding maakt u duidelijk dat Woon Kapitaal is vrijgesteld van de
verplichting om een Wft-prospectus te publiceren.

Voor aanbieders van effecten van meer dan € 5 miljoen per jaar is een prospectus op grond
de Wft verplicht.
Het aanbieden van effecten van minder dan € 5 miljoen per jaar ressorteert ook onder het
AFM-toezicht, maar dan op basis van de Whc.
Een standaard prospectus op grond van Europese richtlijnen is in dat geval niet nodig.
Wel wordt een standaard informatiedocument op basis van Nederlandse regelgeving verplicht
gesteld.

De AFM controleert ook of de vooraf geschreven documentatie aanwezig is bij iedere aanbieding van effecten.

Houdt de AFM toezicht op de vrijstellingsvermelding?

De AFM hecht veel belang aan een gelijk speelveld voor wat betreft het voldoen aan regels voor de vrijstellingsvermelding. De AFM zal de regels betreffende de vrijstellingsvermelding dan ook handhaven. De AFM kan in het geval van overtreding verschillende maatregelen treffen.

Wat zeggen onze klanten

Neem contact met ons op

Wij staan u graag te woord.

Woon Kapitaal

Wij verzilveren uw woning. U verkoopt uw woning aan Woon Kapitaal en huurt uw eigen woning tegen een marktcomfort huurprijs terug.

Onze klantervaringen

Contactdetails

085 - 13 02 682
info@woonkapitaal.nl

Ons adres
Celsiusstraat 32
1704 RW Heerhugowaard

© 2019 - Alle rechten voorbehouden - Woon Kapitaal | Privacybeleid | Disclaimer

Menu